Silveranalys

Vi är mycket noggranna när vi tillverkar vårt kolloidala silver, vår målsättning är att ha Sveriges bästa kolloidala silver. 2012 började vi tillverkningen, och idag vågar vi nog påstå att vi har Sveriges mest prisvärda kolloidala silver. Vi känner inte till någon annan tillverkare som har lika högt innehåll av antimikrobiella silverjoner.

Ett mått på kvaliteten är innehållet av silverjoner. Orsaken till att vi uppnår så hög andel joner (drygt 81%) tror vi beror på att vi, till skillnad mot flera andra tillverkare, destillerar vattnet i stället för att filtrera. Med detta får vi ett mycket rent vatten, som vi därefter joniserar med speciella silverelektroder av absolut högsta renhet.

Vattnets renhet kan man t.ex. kontrollera genom att mäta ledningsförmågan, microsiemens. Vårt destillerade vatten har då värdet 0,0.

Senaste analysen från juni 2017 visar att vårt kolloidala silver håller absolut toppklass med drygt 81% silverjoner. Det är silverjonerna som har de antimikrobiella egenskaperna (bakterie-, svamp-, parasit- och virusdödande).

Analysen går till så att vi skickar flaskor ur produktionen till ett lab i USA: Colloidal Science Laboratory, Inc. Detta laboratorie är expert på att analysera kolloidala lösningar.