Sekretesspolicy

Sekretess- och integritetspolicy
När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används. Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

1. Information som vi samlar in
Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för våra användare. Vi samlar in data som du ger oss och data som vi får när du använder våra tjänster.

1.1 Information som du ger oss
När du handlar varor av oss ber vi dig om personuppgifter, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, fakturaadress, leveransadress och organisationsnummer eller personnummer.

1.2 Information vi får när du handlar av oss
Vi samlar in information om vilka produkter du köper och hur mycket du köper.

Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics. Det här innebär att information om hur du använder våra tjänster sparas på Googles servrar, men denna information är opersonlig, dvs det går inte att utläsa vad en speciell person gör.

1.2.1 Enhetsinformation
Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer).

1.2.2 Logginformation
När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:
Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.
IP-adress.
Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.
Cookies som kan identifiera din webbläsare.

1.2.3 Platsinformation
När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

1.2.4 Lokal lagring
Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

1.2.5 Cookies och liknande teknik
Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

2. Hur vi använder information som vi samlar in
Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda oss och våra användare.

Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

När du har anmält dig till vårt nyhetsbrev sparar vi, förutom ditt förnamn och din mailadress, också information om hur du svarar på våra utskick, t ex om du klickat på en länk i brevet.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics. När vi visar anpassade annonser kommer vi inte att koppla identifierare från cookies eller liknande tekniker till känsliga kategorier av personuppgifter, som till exempel sådana som baseras på etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Vi hanterar personuppgifter och annan information på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

3. Öppenhet och valmöjlighet
Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

 • Begära att få all information om dina sparade personuppgifter. 
Maila oss: ekonomi@kolloidaltsilver.se
 • Begära att vi uppdaterar dina sparade personuppgifter. 
Maila oss: ekonomi@kolloidaltsilver.se
 • Begära att alla sparade personuppgifter om dig raderas. (OBS de uppgifter bokföringslagen kräver att vi sparar i 7 år kan vi inte radera dessförinnan.)
  Maila oss: ekonomi@kolloidaltsilver.se
  (Vår strävan är att snarast och inom 3 arbetsdagar tillgodose dina önskemål angående dina personuppgifter. När du tar bort information i våra tjänster kan det ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.)
 • Du kan stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och du kan också radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar. Kom ihåg att en del av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies.

  4. Information som du delar

  I en del av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att denna information som du själv delar offentligt är du själv ansvarig för.

6. Information som vi delar
Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför High Tech Scandinavia AB (HTS) förutom i följande situationer:

6.1 Med ditt samtycke
Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför HTS om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

6.2 För extern behandling
För att kunna fullgöra avtal med våra kunder, t ex för att kunna leverera beställda varor, vidarebefordrar vi personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

6.3 Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför HTS om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:
följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter
garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem
upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem
skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

Om HTS skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

7. Informationssäkerhet
Vi arbetar ständigt för att skydda HTS och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.
Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är precis som vi skyldiga att arbeta med sekretess och personlig integritet enligt datalagen.

8. Förändringar
Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande. Om ändringen berör kundens personliga integritet görs ingen ändring utan kundens aktiva medgivande.